Góry Świętokrzyskie

325,00  "z VAT"

Wyjazd z Poznania

Wyczyść

Opis

Wyjazd z Poznania


Ramowy program zwiedzania:

Dzień 1
06.00 – zbiórka uczestników w Poznaniu i wyjazd do Jaskini Raj

10.30 – przyjazd do Jaskini Raj

11.00-13.00 – zwiedzanie Jaskinię Raj

13.00 -14.00 – przejazd do Chęcin, zwiedzanie ruin zamku

14.00-15.00- przerwa na obiad

15.00-17.00- przejazd do Tokarni, zwiedzanie Parku Etnograficznego

17.00-18.00- czas wolny

18.00- przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg

Dzień 2

08.00-09.00 – śniadanie

09.00-10.30 - wykwaterowanie, przejazd do Nowej Słupi

11.00-13.00 – przejazd do Nowej Słupi, zwiedzanie miasteczka

13.00-14.00 – przejazd do Bodzentyna, przerwa na obiad

14.00- 15.30- zwiedzanie Bodzentyna

15.30 -17.00 – przejazd do Św. Katarzyny, zwiedzanie zabytkowego zespołu klasztornego

17.00 – 18.00 – czas wolny

18.00 – wyjazd w drogę powrotną

23.00- przyjazd do Poznania, zakończenie imprezy

Dzień 1

Zbiórka uczestników imprezy w Poznaniu ok godziny 06.00 i wyjazd do Jaskini Raj. Przyjazd do Jaskini Raj ok. godziny 10.30. Zwiedzanie “Pętli Świętokrzyskiej”. Pierwszym punktem zwiedzania jest Jaskinia Raj - jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. Od 1972 roku udostępniona została dla ruchu turystycznego wyłącznie pod opieką przewodnika. Jest to jaskinia o rozwinięciu poziomym, można ją zwiedzać bez posiadania specjalnych umiejętności.

Następnie zwiedzimy ruiny zamku królewskiego w Chęcinach. Zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, jeden z pierwszych obronnych obiektów murowanych w Małopolsce, a zarazem jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej odwiedzanych zabytków województwa świętokrzyskiego. Po zakończeniu zwiedzania przerwa na obiad.

Dalej zwiedzimy Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Po zakończeniu zwiedzania czas wolny. Przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg.


Dzień 2

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę po ziemi kieleckiej: zwiedzanie zaczniemy od Świętego Krzyża – Opactwa Benedyktynów. Opactwo na Świętym Krzyżu - zespół klasztorny założony przez benedyktynów, położony na Świętym Krzyżu (Łysej Górze), w Nowej Słupi. Przechowywane w nim są relikwie Krzyża Świętego, od których opactwo i wzgórze wzięło swoją nazwę. Od 1936 klasztor zamieszkuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zwiedzanie Nowej Słupi. Zobaczymy Kamienny pielgrzym – figurę klęczącego mężczyzny usytuowaną nieopodal głównego wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przy drodze na Święty Krzyż. Według legendy to pełen pychy, pielgrzymujący ongiś na Święty Krzyż rycerz, który skamieniał po tym, gdy oświadczył, że bijące na szczycie klasztorne dzwony biją na jego cześć. Od tego czasu ma przesuwać się co rok o ziarenko piasku, a kiedy dotrze na szczyt nastąpi koniec świata. Dalej zobaczymy Kościół parafialny Św. Wawrzyńca – wybudowany w 1678 r. w stylu późnorenesansowym; wyposażenie kościoła barokowe. Wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Również zobaczymy Kapliczkę z początku XX w., która została wzniesiona na miejscu figury św. Floriana; wewnątrz znajdują się figury Chrystusa i św. Marii Magdaleny.

Następnie przejazd do Bodzentyna. Przerwa na obiad. Zwiedzanie miasta. Zobaczymy gotycki kościół kolegiacki. parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie – zabytkowy kościół rzymskokatolicki ufundowany przez Zbigniewa Oleśnickiego a zbudowany w latach 1440-1452. Dalej zwiedzimy Ruiny Zamku w Bodzentynie. Zamek powstał w drugiej połowie XVI w. z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska. Potwierdzają to kroniki Jana Długosza oraz dokument z 1420 r. wspominający cieślę, który odbudowywał wieżę zamkową. W czasie kolejnych stuleci zamek był wielokrotnie przebudowywany i pełnił funkcję rezydencji biskupów krakowskich do drugiej połowy XVIII w. Po przejęciu budowli w 1797 r. przez władze austriackie, zamek został zamieniony na spichlerz i szpital wojskowy. Opuszczony w 1815 r. zaczął popadać w ruinę, którą pozostaje do dziś. Następnie przejazd do Przejazd do Świętej Katarzyny, zwiedzanie zabytkowego zespołu klasztornego. Został on założony w drugiej połowie XV wieku początkowo jako klasztor bernardynów. Wielokrotnie przebudowywany i obecnie w zasadzie bezstylowy. Wyjątkiem jest otoczony krużgankami renesansowy wirydarz z 1633 r. Po zakończeniu zwiedzania czas wolny. Ok. godziny 18.00 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Poznania ok. godziny 23.00. Zakończenie imprezy.


Cena obejmuje:

- przejazd komfortowym autokarem;

- 1 nocleg w obiekcie hotelarskim – pokoje 2, 3 os. z łazienkami;

- 1 śniadanie;

- opiekę pilota/przewodnika;

- ubezpieczenie NNW;

- realizację programu zwiedzania


Cena nie obejmuje:

- wyżywienia;

- kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu, opłaty wejściowe, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne). Orientacyjny koszt programu turystycznego: pakiet normalny- ok. 55 PLN/os., pakiet ulgowy- ok. 48 PLN/os. - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek;

- wydatków osobistych


Dodatkowe informacje

Terminy

21.08.2021