Wielkopolski Park Etnograficzny + Ostrów Lednicki

180,00  "z VAT"

Opis

Ramowy program zwiedzania:
07.00- zbiórka uczestników, wyjazd do Dziekanowic

10.00 – przyjazd do Dziekanowic

10.00-12.00 – zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

12.00-13.30 – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego

13.30 -14.30 – przerwa na obiad
14.30-16.00 – przejazd do Rogierówka, zwiedzanie

16.00-17.00 – czas wolny

17.00 – wyjazd w drogę powrotną

20.00 – przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Zbiórka uczestników imprezy w Szczecinie ok. godziny 07.00, wyjazd do Dziekanowic. Przyjazd do Dziekanowic ok. godziny 10.00. Zwiedzamy Wielkopolski Park Etnograficzny. Spędzimy czas na łonie natury i przeniesiemy się do XIX-wiecznej wsi. Oryginalne budynki przeniesione z różnych miejsc Wielkopolski, odwzorowując przestrzeń wsi, tworzą niepowtarzalny klimat.Znajdują się tu budynki mieszkalne i gospodarcze, kościół, karczma, wiatraki i kuźnia. Ich dopełnieniem są pola uprawne, ogrody warzywne i kwiatowe oraz sady.Na terenie Parku odbywają się coroczne imprezy oddające cykl życia dawnej wsi – Zielone Świątki, procesje Bożego Ciała, Dożynki oraz wydarzenia obrazujące dawne zajęcia. Dają one sposobność zobaczyć, w jaki sposób świętowali i pracowali mieszkańcy wsi.

Wielkopolski Park Etnograficzny eksponuje bogaty zbiór drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą zarówno domy mieszkalne, jak i budynki gospodarcze i kultowe. Architekturę ziemiańską reprezentuje kopia barokowego dworu ze Studzieńca oraz kopie oficyn z Łomnicy. Skansenową wieś tworzą budynki z XIX i drugiej połowy XVIII wieku oraz młodsze z pierwszej połowy XX wieku. W kolekcji muzealnej znajdują się także bogate zbiory wyposażenia domowego i gospodarczego. Nie zawsze są to przedmioty wysokiej klasy artystycznej, jednak mają znaczenie jako pamiątki przeszłości. Wśród nich wymienić można np. snycersko zdobione łóżka, kunsztownie oprawione oleodruki, porcelanowe figury, rzeźby oraz bogaty zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego oraz warsztatów przemysłu domowego.W zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego znajduje się również kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej. Tematem dzieł przeważnie rzeźb w drewnie oraz glinie są lokalne dzieje, zwyczaje i obrzędy, a także wiejska codzienność, zwłaszcza praca. Szczególną inspirację stanowi dawna twórczość świątkarska: krzyże, kapliczki, figury świętych – czy też dawna sztuka kościelna. Kolekcję zobaczymy w drewnianym młynie z Wierzenicy – jednym z zabudowań muzealnych.

Po zakończeniu zwiedzania przejazd do miasteczka Pobiedzisk. Zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – malowniczo położonej wyspy na jeziorze Lednica. W średniowieczu jeden z najważniejszych ośrodków państwa pierwszych Piastów. Również zwiedzimy ruiny kompleksu pałacowego zbudowanego za czasów Mieszka I wraz z kaplicą na planie krzyża greckiego z pozostałościami basenów chrzcielnych. Zobaczymy pozostałości prowadzących na wyspę dawnych mostów, jednych z najdłuższych w średniowieczu oraz największy zbiór saliów średniowiecznych w Polsce z bizantyjskim relikwiarzem do przechowywania fragmentu Krzyża Pańskiego. Po zakończeniu zwiedzania przerwa na obiad.

Przejazd do Rogierówka. Zobaczymy Wiatrak w Rogierówku, który ma już ponad sto lat. Drewniany ośmioboczny wiatrak typu holenderskiego powstał w 1905 roku. Jako jedyny w Wielkopolsce był w znacznym stopniu zautomatyzowany - posiadał dodatkowy napęd parowy, a szybkość pracy wiatraka zwiększały śmigła z żaluzjami. Do dzisiaj w środku zachowało się kompletne wyposażenie - maszyny i urządzenia z początku XX wieku. Po zakończeniu zwiedzania spacer nad jezioro Kierskie, czas wolny. Ok godziny 17.00 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina ok. godziny 20.00, zakończenie imprezy.


Cena obejmuje:

- przejazd komfortowym autokarem,

- usługi pilota/ przewodnika,

- ubezpieczenie NNW,

- realizację programu zwiedzania.


Cena nie obejmuje:

- wyżywienia,

- kosztów realizacji programu (bilety wstępu, opłaty wejściowe, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne). Orientacyjny koszt programu turystycznego: pakiet normalny - 28 PLN/os., pakiet ulgowy – 20 PLN/os. - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek,

- wydatków osobistych.